The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ตลอด 9 ปี จนเข้าสู่ปีที่ 10 ซัคเซสมอร์ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และซัคเซสมอร์เป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม Network Marketing ของประเทศไทยที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์รายแรก นับเป็นผู้เล่นตัวจริงในธุรกิจที่พร้อมไปด้วยเหล่านักธุรกิจที่มีคุณภาพ และมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างแท้จริง นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน “ซัคเซสมอร์” สู่การเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย เมื่อคิดและทำสิ่งใหญ่จะต้องเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจควบคู่กับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส การรวมพลังความเป็นหนึ่งของเหล่าผู้นำในครั้งนี้ สร้าง impact ให้กับอุตสาหกรรม Network Marketing และตอกย้ำความแข็งแกร่งในการก้าวสู่ปีที่ 10 ของซัคเซสมอร์ แก่นแท้ของธุรกิจซัคเซสมอร์ คือ การพัฒนาคนและเข้าถึงความต้องการของผู้คนให้มากที่สุด เราจึงมีระบบพัฒนาคน ที่เรียกว่า Successmore Leadership Academy หรือ SLA […]

The post “The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว” จากซัคเซสมอร์ ผนึกกำลังเหล่านักธุรกิจผู้นำสร้างแรงขับเคลื่อนและเติบโตอย่างยั่งยืน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.