รอยัล คลิฟ ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมกว่า 50 สมาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุม UIA Associations Round Table Asia-Pacific ประจำปี 2562

รอยัล คลิฟ ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมกว่า 50 สมาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุม UIA Associations Round Table Asia-Pacific ประจำปี 2562

พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมระหว่างประเทศจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม UIA Associations Round Table Asia-Pacific ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมระหว่างประเทศ (UIA) และมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน การจัดงานในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ UIA ที่เลือกมาจัดงานที่เมืองพัทยา ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็น 2 วัน ภายใต้หัวข้อ “Pattaya in New Light” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน จากสมาคมหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลกกว่า 50 แห่ง…