TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาอาคาร จำนวน 391 ถัง ให้แก่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์ โดยมี พลตรีวรยศ เหลืองสุวรรณ ผบ.พล.1 รอ. เป็นผู้รับมอบ