TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาอาคาร จำนวน 391 ถัง ให้แก่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์ โดยมี พลตรีวรยศ เหลืองสุวรรณ ผบ.พล.1 รอ. เป็นผู้รับมอบ

Hilton Pattaya Organizes Activities For Saving Environment at Khao Chi-On Non Hunting Area, Chonburi

Hilton Pattaya Organizes Activities For Saving Environment at Khao Chi-On Non Hunting Area, Chonburi

September 24, 2019

Hilton Pattaya led by Mr. Rudolf Troestler, general manager, management team and volunteers joined the activities for conserving water, forest and environment by building dam at Khao Chi-On Non Hunting Area in Chonburi, planting trees at Wat Yanasangwararam Woramahawihan and also planting…

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรมรักษ์น้ำ และปลูกป่า ณ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดกิจกรรมรักษ์น้ำ และปลูกป่า ณ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี

โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำโดยคุณรูดอล์ฟ โทรสเลอร์ ผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรมรักษ์น้ำ ดูแลผืนป่า และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงผืนป่าในพื้นที่บริเวณวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมย์ นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารยังได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำ และลดการพังทลายของตลิ่ง จึงทำให้สามารถกักเก็บน้ำในลำน้ำได้นานยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น และอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศ และการดำรงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่โดยรอบอีกด้วย เพื่อสนับสนุนนโยบายของเครือโรงแรมฮิลตัน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ปลูกฝังและรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมอมา ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ…