การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่ง สปป. ลาว

On
Translate This Page »