คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ SPU Youth Entrepreneur Show Case โดย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับทีมนักศึกษาผู้เข้าประกวด คณะกรรมการ คณาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น สำหรับเป็นเวทีให้นักศึกษา SBS SPU ได้แสดงศักยภาพในการดำเนินอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการ ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565   ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การจัดประกวดแผนธุรกิจและการนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจของนักศึกษาแต่ละทีม การจัดเสวนา หัวข้อเรื่อง “หนทางการเป็นผู้ประกอบการเงินล้าน” โดย ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากหลายช่องทางการขาย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ต่างๆของนักศึกษาที่น่าสนใจมากมายหลายชนิด ปิดท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดฯ ในครั้งนี้ ดร.มุกดาฉาย […]

The post SPU เปิดเวทีปล่อยของ! DEK บริหารธุรกิจ โชว์ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โครงการ SPU Youth Entrepreneur Show Case appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.