ผ่าภาษีมนุษย์เงินเดือน

On

ปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีมนุษย์เงินเดือน หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา ทั้งอัตราจัดเก็บ และการลดหย่อนเพิ่มขึ้น ทำให้คนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 26,000 บาทลงไป ไม่ต้องเสียภาษี หน้าที่ของมนุษย์เงินเดือนในช่วงสิ้นปี ที่ทำเป็นประจำ คือ จะต้องเตรียมเอกสาร ที่ทางบริษัทจะมีการสรุปเงินได้ พร้อมกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่เคยหักไว้ หรือใบทวิ 50 ซึ่งเราต้องนำเอกสารสำคัญนี้เก็บเอาไว้ใช้ในการยื่นภาษีในปีหน้า เหมือนทุก ๆ ปี แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ปรับโครงสร้างภาษีใหม่ 7 ขั้นเหมือนเดิม ช่วงเงินได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ ระดับที่ไม่เสืยภาษี เดิมปี 2559 นับรายได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1 แสนบาท ปีนี้ ผู้มีรายได้ เกินกว่า 1…

Translate This Page »