หัวเว่ย ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก นำ MineHarmony เทคโนโลยีเพื่อการขุดเหมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยที่มีความหน่วงต่ำและอัลกอริทึม AI ส่งเสริมการขุดเหมืองที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดีในประเทศจีนจากการช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ การทำเหมืองแร่ทั่วโลกต้องใช้เครื่องจักรและบุคลากรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดเจาะที่มีความละเอียดอ่อนหรือซับซ้อนเป็นพิเศษ ลักษณะการปฏิบัติงานเช่นนี้จึงทำให้เกิดอันตรายและโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียแฝงอยู่หลายประการสำหรับทั้งบริษัทและพนักงาน ดังนั้น ในประเทศจีนซึ่งปัจจุบันมีเหมืองแร่อยู่ประมาณ 5,300 แห่ง ได้มีการถกร่วมกันถึงแนวทางล่าสุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเหมืองแร่อัจฉริยะผ่าน “สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม” ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์และการวิจัยขั้นพื้นฐาน ช่วยสร้างให้เกิดการขุดเหมืองแร่ที่มีความปลอดภัย อัจฉริยะ มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โมฮาน มุนาซิงเฮ ผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อธิบายว่า “การขุดเหมืองแร่จะมีโอกาสเติบโตในอนาคตอันใกล้ วัตถุประสงค์โดยรวมนี้ไม่ใช่เพื่อทำลายอุตสาหกรรมที่สร้างงานแก่ผู้คนนับล้าน แต่เพื่อเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคให้อยู่ในเส้นทางแห่งความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า หลังการระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก โดยเร่งการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานซึ่งเคยเสียหายและจะสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ในฐานะผู้นำ DT ระดับโลก หัวเว่ยจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การทำเหมืองแร่ทางไกลได้กลายมาเป็นข้อตกลงร่วมกันของอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจากความคิดริเริ่มและข้อพิจารณาในการลดความเสี่ยงจากการทำงาน ในการทำเหมืองแร่แบบดั้งเดิม ความปลอดภัยใต้ดินจะต้องอาศัยวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น ผ่านการควบคุมดูแลของหัวหน้าทีม แม้จะมีความพยายามหลายครั้ง แต่อุบัติเหตุระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์ก็เกิดขึ้นมากกว่า 40% ของอุบัติเหตุในเหมืองทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือจากการควบคุมดูแล […]

The post MineHarmony มุ่งสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี 5G และ AI เร่งการปลดปล่อยสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.