นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITEL–W1) จะครบกำหนดอายุในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 สิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดฯ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย คือ ระหว่างวันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2564  (เฉพาะวันทำการ) เวลา […]

The post ITEL แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ ITEL-W1ครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 20 พ.ค. 64 appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.