นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากในตอนนี้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ทางกลุ่มบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงได้เร่งจัดหาวัคซีน เพื่อฉีดให้แก่พนักงานทุกคนโดยเร็วที่สุด ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ภาคเอกชนออกค่าใช้จ่ายเอง โดยคาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานครบ 100% ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป “นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กลุ่ม iiG ยังมีมาตรการดูแลพนักงานมาโดยตลอด คือการจัดทำประกัน COVID-19 ให้แก่พนักงานเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและดูแลพนักงาน อีกทั้งนโยบาย Work From Home […]

The post iiG เร่งฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ให้พนักงาน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.