โปรแกรมช่วยแอดมิน เพิ่มเติมแก้ไข hosts file ที่ปกติจะต้อง เปิด notepad ด้วย admin แล้วก็ต้อง Open browse ไปหา host file ใน system32 driver อะไรก็ไม่รู้ ใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว จบเลย ใส่เองจากหน้าโปรแกรม หรือเปิด host file แค่พิมพ์หนึ่งครั้งกับอีกหนึ่งEnter

ฟรีสิครับ download>> HFA เป็นไฟล์โหลดแตกไฟล์ ใช้ได้เลย

 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.