นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา (แถวหน้า ตรงกลาง) ประธานกรรมการ และ นายอนุวัตร โกศล (แถวหน้า ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.จีแคปปิตอล โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสําคัญสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมเผยแผนธุรกิจรับมือสถานการณ์โควิดอย่างรัดกุม ยังเชื่อมั่นภาคการเกษตรไม่ได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากประชาชนยังมีความจำเป็นในเรื่องการบริโภค

The post GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผถห.เห็นชอบทุกวาระ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.