ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาด สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น ภายใต้เป้าหมายการดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาของ EXIM BANK ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

The post EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว หารือแนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.