ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกิจการพิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารสินทรัพย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ MCOT ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EXIM BANK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

The post EXIM BANK ต้อนรับ MCOT เข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและ PDPA appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.