บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 2 รางวัล เวที SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลิตภัณฑ์ “หมูชีวา หมูสายพันธุ์ดี มีโอเมก้า-3” และรางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน Highly Commended in Sustainability Awards สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รางวัล SET Awards 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งปีนี้ ซีพีเอฟได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards และในกลุ่มรางวัล […]

The post CPF คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021 “นวัตกรรมหมูชีวา” และ รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.