นับเป็นเวลาสิบปีแล้วที่จีนได้นำเสนอข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาของประเทศสมาชิกและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผ่านความร่วมมือและการเชื่อมโยงกัน กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตลอดจนวางแผนสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกทั้งหมด จีนได้ตัดสินใจจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation) ครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคมนี้ ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางริเริ่มโดยจีนในปี 2556 โดยอ้างอิงจากแนวคิดของแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม (Silk Road Economic Belt) และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 (21st-century Maritime Silk Road) สำหรับวัตถุประสงค์คือการสร้างเครือข่ายการค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรปและแอฟริกา และนอกเหนือไปจากเส้นทางสายไหมโบราณ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้พัฒนาจนกลายเป็นสินค้าสาธารณะที่มีความสำคัญในระดับโลก และจีนกำลังแบ่งปันประโยชน์ของการพัฒนาให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน “สารแสดงไมตรีจิต” คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือมากกว่า 200 […]

The post CGTN: จีนแบ่งปันประโยชน์ของการพัฒนาให้แก่ทั่วโลกผ่านข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.