คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล ปลาหมึกทอด ซอสไข่เค็ม

On

อาหารทะเลยุคสมัยนี้ปรับเปลี่ยนและต่างไปจากเดิม สังเกตจากอาหารยุคก่อนๆ โดยเฉพาะสมัยที่ผู้เขียนเป็นเด็ก Source: Posttoday

Translate This Page »