คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล ข้าวไข่ข้น เนื้อปูก้อน

เริ่มติดนิสัยเสียตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก วัยประมาณนี้จะให้มานั่งทุบปูม้า นึ่งหรือผัด Source: Posttoday