กรมการข้าวเร่งแก้ปัญหาข้าวปนทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ

อธิบดีกรมการข้าว เผย เร่งแก้ปัญหาข้าวปนทำลายชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ แนะชาวนาปลูกข้าวพันธุ์ดี Source: Posttoday-Breading News