HFA – Host File About

โปรแกรมช่วยแอดมิน เพิ่มเติมแก้ไข hosts file ที่ปกติจะต้อง เปิด notepad ด้วย admin แล้วก็ต้อง Open browse ไปหา host file ใน system32 driver อะไรก็ไม่รู้ ใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียว จบเลย ใส่เองจากหน้าโปรแกรม หรือเปิด host file แค่พิมพ์หนึ่งครั้งกับอีกหนึ่งEnter ฟรีสิครับ download>> HFA เป็นไฟล์โหลดแตกไฟล์ ใช้ได้เลย