ตรวจสถานที่เราต้องไปเลือกตั้งที่ใหน อันดับที่เท่าไหร่ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตรวจสถานที่เราต้องไปเลือกตั้งที่ใหน อันดับที่เท่าไหร่ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

On

https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/ ใส่เลขบัตรประชนชน จะรู้ลำดับที่ในการเลือกตั้งเลย ไม่ต้องไปดูที่กระดาษ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

Translate This Page »