ศปถ.สั่งคุมเข้มดูแลถนนสายหลักและสายรอง กวดขันผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

On

วันนี้เป็นวันแรกที่ศาลนำร่องใช้เครื่องอีเอ็ม คุมประพฤติเมาแล้วขับ ส่วน 2 วันแรกของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ มีอุบัติเหตุรวม 1,026 ครั้ง เสียชีวิต 99 คน สถิติวันที่ 2 คือวันที่ 12 เมษายน ของการรณรงค์”ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอุบัติเหตุสงกรานต์ของ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.และภาคีเครือข่าย พบว่า มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากวันแรก โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือเมาแล้วขับ ศปถ.จึงสั่งคุมเข้มดูแลถนนสายหลักและสายรองไปพร้อมกวดขันผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับ ดูแลความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์ สาเหตุหลักยังคงมาจาก ดื่มแล้วขับร้อยละ 42.83  และขับรถเร็ว ร้อยละ 24.35 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.84 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด…

Translate This Page »