วธ.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองยูเนสโกขึ้นทะเบียน ‘สงกรานต์’ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ

วธ.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ฉลอง 6 ธ.ค.ยูเนสโกประกาศ ‘สงกรานต์’ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ที่เมืองคาเซเน บอตสวานา ด้านนายกฯ ประธานเปิดงานเฉลิมฉลองร่วมกับ ครม.-ทูต 7 ธ.ค.ที่ลานคนเมือง พร้อมขบวนตำนานนางสงกรานต์ นำโดย ‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ มาในชุด ‘นางมโหธรเทวี’ นางสงกรานต์ปี’67 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สวธ.เตรียมจัดงานใหญ่ ฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Songkran in Thailand Traditional Thai New Year Festival) ในโอกาสที่…

มฟล.มอบหมวก ดวงประทีป เข็มชั้นปี น.ศ.พยาบาล ปี 3 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า

มฟล.มอบหมวก ดวงประทีป เข็มชั้นปี น.ศ.พยาบาล ปี 3 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า

มฟล.มอบหมวก ดวงประทีป เข็มชั้นปี น.ศ.พยาบาล ปี 3 สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบหมวก มอบเข็มชั้นปี และให้โอวาทให้แก่นักศึกษา จัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.ว่า นักศึกษาได้รับมอบหมวก และดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของพยาบาล แสดงว่าทุกท่านพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติงานในการเป็นพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และประชาชนทั่วไป “หวังว่านักศึกษาทุกคนจะตั้งใจฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นว่าความรู้จะเป็นที่กล่าวขาน และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยต่อไป” อธิการบดี มฟล.กล่าว ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การรับหมวก และดวงประทีปในพิธีวันนี้ แสดงให้ทราบว่านักศึกษาเป็นผู้มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน ก่อนที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลได้ ขอให้นักศึกษาตระหนักว่าหมวก และดวงประทีปนั้น เป็นเครื่องหมายที่ย้ำเตือนถึงภาระความรับผิดชอบ ทั้งการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในส่วนที่เหลืออยู่…

สอศ.พร้อมรับโอนเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค.(2) รับสมัคร 15 มิ.ย.

สอศ.พร้อมรับโอนเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค.(2) รับสมัคร 15 มิ.ย. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เร่งรัดให้ขับเคลื่อนนโยบายหลักในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ยกระดับความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พร้อมดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน โดยประกาศ อ.ก.ค.ศ.สอศ.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค….

วธ.ผนึกสยามพารากอน อัญเชิญ พุทธบูชา มหาสงกรานต์ 9 องค์ ให้ ปชช.สักการะ 12-16 เม.ย.

วธ.ผนึกสยามพารากอน อัญเชิญ พุทธบูชา มหาสงกรานต์ 9 องค์ ให้ ปชช.สักการะ 12-16 เม.ย.

วธ.ผนึกสยามพารากอน อัญเชิญ พุทธบูชา มหาสงกรานต์ 9 องค์ ให้ ปชช.สักการะ 12-16 เม.ย. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2566 วธ.ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เสริมสร้างค่านิยม และความเป็นไทย โดยหนึ่งกิจกรรมพิเศษ คือ วธ.ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยอัญเชิญ “พุทธบูชา มหาสงกรานต์” 9 องค์ ให้ประชาชนสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 12-16 เมษายน ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งพระพุทธรูปมงคลโบราณ…

ประกาศนางสงกรานต์ปี’66 นาม ‘กิมิทาเทวี’ พยากรณ์ ข้าวในนาได้ 9 เสีย 1 ธัญญาหารสมบูรณ์ น้ำพอดี

ประกาศนางสงกรานต์ปี’66 นาม ‘กิมิทาเทวี’ พยากรณ์ ข้าวในนาได้ 9 เสีย 1 ธัญญาหารสมบูรณ์ น้ำพอดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2566 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566 จากฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้ ปีเถาะ (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุไม้) เบญจศก จุลศักราช 1385 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น…

คณบดีท่องเที่ยวฯ มธบ.แนะ 3 กลยุทธ์เสริมทัพธุรกิจโรงแรม รับมือชาวต่างชาติแห่เที่ยวล้างแค้น

คณบดีท่องเที่ยวฯ มธบ.แนะ 3 กลยุทธ์เสริมทัพธุรกิจโรงแรม รับมือชาวต่างชาติแห่เที่ยวล้างแค้น หลังจีนเปิด ปท. ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขรับมือการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในไทยจำนวนมากกว่า 11 ล้านคน เพื่อให้พี่น้องผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้ฟื้นตัวเอง ได้แก่ พนักงานทัพเสริม สร้างเครือข่ายท้องถิ่น ใช้ภาษาจีนและเทคโนโลยีเพิ่มทักษะ เป็นกลยุทธ์เสริมทัพวิกฤตขาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลังจีนอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์ให้มาเที่ยวไทยได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา และสุราษฎร์ธานี เกิดวิกฤตขาดแคลนแรงงานนับหมื่นคนในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของผู้ประกอบเองที่จะต้องกอบกู้รายได้ให้กลับมาหลังพ้นยุคโควิด-19 โดยเชื่อกันว่ารอบนี้นักท่องเที่ยวจีนจะ “เที่ยวล้างแค้น” (Revenge Travel) เกิดมหกรรมเที่ยวทั่วไทยครั้งใหญ่ แบบเที่ยวให้หนำใจ…

มข.จัดลอยกระทง ‘บุญสมมาบูชานาค’ 6-8 พ.ย.นำร่องหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย

มข.จัดลอยกระทง ‘บุญสมมาบูชานาค’ 6-8 พ.ย.นำร่องหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย

มข.จัดลอยกระทง ‘บุญสมมาบูชานาค’ 6-8 พ.ย.นำร่องหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวในการแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565 Sithan KKU Festival 2022 จัดวันที่ 6-8 พฤศจิกายน มี น.ส.ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ที่หอศิลป์ ริมบึงสีฐาน มข.เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มข.มีภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดงานครั้งนี้…

‘ตรีนุช’ ย้ำ น.ร.ต้องใส่แมสก์ในห้องเรียน ยกเว้นทำกิจกรรมในที่โล่ง แม้ราชกิจจาฯ ให้ผ่อนคลายสวมหน้ากาก

‘ตรีนุช’ ย้ำ น.ร.ต้องใส่แมสก์ในห้องเรียน ยกเว้นทำกิจกรรมในที่โล่ง แม้ราชกิจจาฯ ให้ผ่อนคลายสวมหน้ากากทั่วราชอาณาจักร น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า กรณีราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 โดยมีสาระสำคัญ คือการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจนั้น ในส่วนการปฏิบัติ ขอให้สถานศึกษายึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) “อย่างไรก็ตาม จัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิด เช่น ห้องเรียน สถานที่คับแคบ เป็นต้น จำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ แต่หากจัดกิจรรมนอกสถานที่ และในสถานที่โล่ง…

จุฬาฯ ปลื้มติดอันดับ 1 มหา’ลัยไทย 14 ปีซ้อน จัดโดย QS World University Rankings 2023

จุฬาฯ ปลื้มติดอันดับ 1 มหา’ลัยไทย 14 ปีซ้อน จัดโดย QS World University Rankings 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2023 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอีกครั้ง โดยครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน และติดอันดับ 224 ของโลก มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,422…

ตรวจผล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวด 1 ธ.ค.64

ตรวจผล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวด 1 ธ.ค.64

ตรวจผล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวด 1 ธ.ค.64 The post ตรวจผล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวด 1 ธ.ค.64 appeared first on มติชนออนไลน์. Source: Matichon