บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด

ชลบุรี – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด ในความร่วมมือกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนในเขตภาคตะวันออกได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และปัญหาขยะทะเลเอสโซ่ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่ ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายของโครงการฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ พร้อมด้วย…

TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

22 ธันวาคม 2563 – บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 63 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ผู้แทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2563 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย…

กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำ มั่นใจช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ

กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำ มั่นใจช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ

ภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม-น้ำหลาก นับเป็นปัญหาเรื้อรังของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวน้ำหลากเชิงเขา สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่ง โอบล้อมตัวยเทือกเขาซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำลำคลองหลายสาย สายน้ำจะไหลจากทิศเหลือผ่านตัวเมือง แล้วไปไหลรวมกันก่อนระบายสู่ทะเล แต่เมื่อฝนตกหนักน้ำจากแม่น้ำทุกสายจะมีปริมาณมาก และหลากเข้าท่วมตัวเมืองเป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร และเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานของโครงการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยครอบคลุมพื้นที่  7 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ลักษณะของโครงการฯ จะเป็นการดำเนินการงานขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ 3 สาย…

ต่อมลูกหมากโต ภัยใกล้ตัวที่คู่ชีวิตไม่ควรมองข้าม

ต่อมลูกหมากโต ภัยใกล้ตัวที่คู่ชีวิตไม่ควรมองข้าม

เมื่อพูดถึง “ต่อมลูกหมาก” (Prostate) หลายคนคงรู้กันดีว่าเป็นต่อมมีท่อที่มีอยู่เฉพาะในเพศชายเท่านั้น แต่ถ้าถามว่าอยู่ตรงไหนหรือมีหน้าที่อะไร เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ลึกโดยเฉพาะกับเพศหญิงที่อาจจะ ไม่เคยรู้เลยเพราะเป็นเรื่องไกลตัว แต่อย่างไรก็ตามต่อมลูกหมากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ อีกทั้งยังมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อเพศชายเข้าสู่วัยสูงอายุ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ควรรู้จักและทำความเข้าใจ ในต่อมลูกหมากไปพร้อม ๆ กัน เพื่อหมั่นดูแลกันและไม่มองข้ามปัญหาสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด  ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบสืบพันธุ์เพศชาย อยู่บริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะ หน้าท่อทวารหนัก เป็นส่วนที่หุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นเอาไว้ มีหน้าที่สร้างของเหลวและสารหล่อเลี้ยง ตัวอสุจิให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ โดยเมื่อเพศชายอายุ 25 ปี ต่อมลูกหมาก ก็เจริญเติบโตเต็มที่คือมีน้ำหนักประมาณ 20 กรัม กว้าง 4 ซม. ยาว 3 ซม. และหนา 2 ซม. ซึ่งขนาดนั้นจะแปรผัน กับอายุ กล่าวคือเมื่ออายุมากขึ้น…

ผศ.นพ. อรรถภูมิ ศัลยแพทย์มือทองกับเทคนิคซ่อมลิ้นหัวใจแผลเล็ก 4 ซม. เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย 

ผศ.นพ. อรรถภูมิ ศัลยแพทย์มือทองกับเทคนิคซ่อมลิ้นหัวใจแผลเล็ก 4 ซม. เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย 

“การผ่าตัดหัวใจ เป็นสิ่งที่ถึงแม้มันจะเหนื่อย แต่ก็มีความสุข ยิ่งเมื่อได้ผ่าตัดให้คนไข้สำเร็จ ยิ่งรู้สึกภูมิใจที่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้” หนึ่งในความภาคภูมิใจที่ทำให้ศัลยแพทย์หัวใจ รุ่นใหม่ ไฟแรง อย่าง ผศ.นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ มีพลังใจฮึดสู้กับภาระงานที่หนัก เพื่อมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้คนไข้มากว่า 20 ปี  ถ้าพูดถึงเส้นทางในการประกอบอาชีพของใครหลายคน เชื่อว่ามีไม่น้อยที่ต่อยอดมาจากความชอบส่วนตัว ซึ่งกับแพทย์ท่านนี้ก็เช่นกัน ที่ความชอบในอดีตนั้นได้นำมาสู่เส้นทางการเป็นศัลแพทย์หัวใจมากฝีมือในวันนี้ ผศ.นพ.อรรถภูมิ เล่าว่า เส้นทางของการเป็นศัลยแพทย์หัวใจของตน เริ่มจากความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม คือเป็นนักดนตรี ที่ต้องฟังเสียงเพลงและแกะโน้ตดนตรีอยู่เป็นประจำ ทำให้เมื่อมาเรียนแพทย์ ก็สามารถฟังเสียงหัวใจได้เป็นอย่างดี จึงคิดว่าตนน่าจะเป็นหมอหัวใจที่ดีได้ ประกอบกับชอบงานประเภทหัตถการอยู่แล้ว หลังจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว เลยเลือกเรียนต่อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจจากทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และกลับมาทำหน้าที่ศัลยแพทย์หัวใจอย่างเต็มตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีนานถึง 19 ปีเต็ม ก่อนย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพจนถึงปัจจุบัน ผ่านการรักษาคนไข้มาแล้วหลายรูปแบบ พบเจอเคสยาก ๆ มานับครั้งไม่ถ้วน จนทำให้มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดหัวใจมากว่า 20…

เปิดปฏิทินท่องเที่ยวเทศกาล ต้อนรับลมหนาวไปกับจังหวัดเลย !!

เปิดปฏิทินท่องเที่ยวเทศกาล ต้อนรับลมหนาวไปกับจังหวัดเลย !!

งานเทศกาลต้นคริสต์มาส อำเภอภูเรือ ครั้งที่ 9 จังหวัดเลยขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิญนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ  ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ขอเชิญชมความสวยงามของทุ่งดอกคริสต์มาส ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย การแสดงดนตรีในสวนคริสต์มาส บริเวณกังหันลม , การแสดงศิลปินวัฒนธรรมท้องถิ่น,  การออกร้านจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สนุกกับการถ่ายภาพภายในบริเวณลานคริสต์มาส ลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย  ติดต่อสอบถาม : อำเภอภูเรือ โทร. 0-4289-9004, 042-899123 งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 28) จังหวัดเลยขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเชิญนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของทุกปี (วันที่ 30 ธ.ค. 63  – 3 ม.ค….

สสส.หนุนแก้ปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่ เล็งสร้างสุขภาวะดีให้คนไทยอย่างรอบด้าน

สสส.หนุนแก้ปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่ เล็งสร้างสุขภาวะดีให้คนไทยอย่างรอบด้าน

“สุขภาวะดี” ไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จึงเดินหน้าร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนนวัตกรรมการลดฝุ่นควัน PM 2.5 และการเกิดไฟป่า พร้อมหนุนจดสิทธิบัตร ต่อยอดเชิงธุรกิจงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะดีให้คนไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สิ่งแวดล้อมดี สุขภาวะดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชาวเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน โดยมีพื้นที่ที่สามารถดูแลได้เพียง 2 ล้านไร่เท่านั้น ในขณะที่อีกเกือบ 3 ล้านไร่ ไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สสส. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีทั้งกายและใจ จึงสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและไฟป่า เพื่อร่วมกันลดปัญหาฝุ่นควันแบบยั่งยืน ซึ่งแรกเริ่มร่วมมือกับคณะทำงานด้านที่ดินป่าไม้ จ.เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและจัดทำแผนการจัดการไฟป่าร่วมกับชุมชนตำบลบ้านหลวง เพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่และการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  นายพิทยา จินาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารแผน สสส. เปิดเผยว่า การดำเนินงานของ…

กกท. ปลดล็อกกิจกรรมทางกีฬา หนุนปชช.เสริมความฟิต สร้างร่างกายแข็งแรง

กกท. ปลดล็อกกิจกรรมทางกีฬา หนุนปชช.เสริมความฟิต สร้างร่างกายแข็งแรง

       การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกแวดวง รวมไปถึงแวดวงกีฬาที่ต้องหยุดการแข่งขันกิจกรรมทุกอย่าง ผู้คนทั่วไปต้องหันมาออกกำลังกายภายในบ้าน จนวันนี้สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น คลี่คลายจนเริ่มออกมาออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น         ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวภายในงาน ‘ปลุกไทย เที่ยวไทย ปลุกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า’ สถานการณ์ของกีฬาปัจจุบันนี้ หากย้อนกลับไปในช่วงเวลาตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อจนมาถึงวันที่ต้องประกาศล็อกดาวน์ จากการปลดล็อกในเฟสแรกที่ไม่ได้มีเรื่องกิจกรรมกีฬา จนในขณะนี้สามารถให้ประชาชนกลับมาออกกำลังกายได้ จนถึงให้มีการจัดการแข่งขันได้ในชนิดกีฬาที่ไม่ได้มีการปะทะ ไม่มีการสัมผัสกัน ต่อมาก็ได้ปลด   ล็อกการแข่งขันกีฬาเพิ่มเติมในชนิดกีฬาต่าง ๆ เริ่มจาก 14 ชนิดกีฬา จนปัจจุบันสามารถแข่งขันได้เกือบครบทุกชนิดกีฬา ก็จะมีบางส่วนเท่านั้นที่อาจจะต้องมาพิจารณากันในรายละเอียด        “ที่เรามาไกลขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ผู้เดียว แต่สิ่งที่สำคัญคือกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกรมอนามัย ก็ต้องขอขอบพระคุณทางกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง…

100 วัน การันตี ‘หนองคายปลอดภัย’ พร้อมรับท่องเที่ยว นิว นอร์มอล

100 วัน การันตี ‘หนองคายปลอดภัย’ พร้อมรับท่องเที่ยว นิว นอร์มอล

ในช่วงที่ตั้งแต่มีโควิด-19 ในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จังหวัดหนองคายมีผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19 ทั้งสิ้น 3 ราย โดยรายสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นับจากวันที่ 2 เมษายน ถึงวันนี้ เป็นเวลาร้อยกว่าวัน ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เกิดขึ้นในหนองคาย คำถามคือ ในวันนี้จังหวัดหนองคาย พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แล้วหรือยัง? โควิด-19 มา พักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเกษตรกรรม “ย้อนกลับไปเหตุการณ์ช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ในช่วงที่เศรษฐกิจหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของโลก แต่สำหรับหนองคายยังถือว่ากระทบไม่มากนัก เนื่องจากมีกำลังซื้อจากฝั่ง สปป.ลาว แต่เมื่อโควิด-19 เดินทางมาถึง มีการปิดพรมแดนข้ามประเทศไม่ให้คนเดินทางเข้า-ออก คนจากฝั่งไทยและลาวหยุดเดินทาง ทำให้กำลังซื้อส่วนหนึ่งที่เป็นคนของคนลาวหายไป การค้ามีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทั้งรายย่อย ขนาดกลาง และรายใหญ่…

เดินหน้าปรับแผนสร้างสวนป่าเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2564

เดินหน้าปรับแผนสร้างสวนป่าเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2564

กระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าปรับแผนสร้างสวนป่าเบญจกิติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 พร้อมหารือการสร้างหอชมเมือง 360 องศา เป็นแหล่งเรียนรู้และแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางใจเมือง และมีการปรับแผนการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ “สวนป่า – พิพิธภัณฑ์” ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบสวนป่าเบญจกิติ ให้เป็นไปตามกระแสพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมนั้นจัดให้มีต้นไม้ที่ออกดอกเป็นกลุ่มตามลักษณะพันธุ์ไม้ดอกที่มีสีใกล้เคียงกัน เช่น ตะแบก อินทนิลเสลา เป็นสีม่วงปลูกรวมกัน เพื่อเวลาออกดอกก็จะหนาแน่น เหมือนในต่างประเทศที่ปลูกซากุระ ซึ่งผู้ออกแบบได้เสนอผังการปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มออกดอกทั่วสวนตลอดทั้งปี โดยมีพันธ์ไม้สำคัญ เช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ออกดอกสีชมพูช่วงเดือนธันวาคม สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกฝั่งต้นไม้ดอกเป็นสีส้ม ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แกนกลางสวนเป็นต้นรวงผึ้ง…