นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ร่วมจัดงาน “30 Years Journey of Trust” เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจจนทำให้ AIT เติบโต พร้อมยึดมั่นให้บริการที่มีมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

The post AIT ฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งความสำเร็จ appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.