AIS Academy ต่อยอดภารกิจ ‘คิดเผื่อ’ ดึงหลักสูตรระดับโลก จากแคนาดา เสริมทักษะเพื่อคนไทย

ยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป  การมาถึง ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ยิ่งตอกย้ำว่า องค์ความรู้ และรูปแบบการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของยุคนี้ได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับองค์กรต่างๆ ก็ต้องการบุคลากรที่มีทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการพัฒนา และเสริมทักษะใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนในยุคปัจจุบันต้องรีบไขว่คว้าให้มากที่สุด 

เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทลายข้อจำกัด เสริมขีดความสามารถ และพัฒนาตน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกดังกล่าว   AIS โดย AIS Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านระบบดิจิทัล  จึงร่วมมือกับภาคการศึกษาของ ประเทศแคนาดา นำหลักสูตรการศึกษาจากแคนาดาผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi ให้คนไทยได้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

‘ภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย’ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง AIS Academy กับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา (Colleges and Institutes Canada หรือ CICan) โดยนำหลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำของแคนาดา มาบรรจุไว้ด้วยกัน ซึ่งล้วนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อาทิ Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), McGill University, Athabasca University, Dalhousie University รวมถึง Humber College

เชื่อมโลกการศึกษาไร้พรมแดนไว้บน LearnDi

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวถึงความมุ่งมั่นของ AIS Academy ต่อภารกิจครั้งนี้ ว่า ด้วยบริบทการเปลี่ยนของโลกที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น หากยังต้องรับมือกับโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มองค์ความรู้ เสริมทักษะด้านต่างๆ ให้มากขึ้น

AIS Academy มุ่งมั่นที่อยากส่งมอบองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีทักษะความสามารถที่สอดรับกับโลกใหม่ที่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

ความร่วมมือที่เกิดขึ้น เป็นการนำศักยภาพความแข็งแกร่งทั้งสองฝั่งมาผนึกร่วมกัน ทั้งด้านโครงข่ายและดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะของ AIS และด้านการศึกษาระดับโลกจากประเทศแคนาดา เพื่อสร้างจุดแข็งที่จะส่งต่อองค์ความรู้ระดับโลกสู่คนไทยได้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ที่สำคัญหลักสูตรและองค์ความรู้เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆบนแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ LearnDi

การนำองค์ความรู้จากแคนาดาเข้าไปอยู่ใน LearnDi เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสมือนการนำโลกไร้พรมแดน มาสู่คนไทย ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ตามเป้าหมายการทำงานของ AIS Academy ที่คิดเผื่อ เพื่อคนไทย และสังคมมาโดยตลอด ทั้งยังเสริมศักยภาพ และทักษะของคนไทยให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ได้อีกด้วย”

‘กานติมา’ เล่าอีกด้วย ว่า หลักสูตรการเรียนรู้ที่นำเข้ามาสู่แพลตฟอร์ม LearnDi ครอบคลุมทุกบริบทการใช้ชีวิต แต่ละวัน อาทิ แนวทาง และการรับรองด้านการบริหารโครงการแบบ Agile, การบัญชีและการเงิน, การเขียนแผนธุรกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการความขัดแย้ง, การสร้างความสัมพันธ์และเสริมแรงให้กับพนักงาน, ความสัมพันธ์ลูกค้า รวมถึงหลักสูตรว่าด้วยความยั่งยืนที่เป็นเทรนด์สำคัญของโลกปัจจุบัน

และภายใต้ภารกิจการต่อยอดครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้ และพร้อมรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลง ตอกย้ำการทำหน้าที่แกนกลางส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยให้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้ และทักษะต่างๆ ได้ตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มของ AIS 

“เราเชื่อว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็ง และแข็งแกร่งขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง” กานติมา กล่าว

หลักสูตรระดับโลก บน LearnDi เพื่อคนไทย

ด้าน ซันจีฟ เชาเดอรีย์ ทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา กล่าวว่า ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับ เรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก ใบปริญญาจากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดารับประกันว่าผู้เรียนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ซึ่งการทำงานระหว่าง AIS Academy และ CICan องค์กรด้านการศึกษาของประเทศแคนาดา ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้

การนำมาตรฐานการศึกษาระดับโลกมาไว้บนแพลตฟอร์ม LearnDi จะช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงรูปแบบการเรียน การสอนของแคนาดา ภายใต้การดูแลของผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของคนไทย ซึ่งหากศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วง 3 ปีมานี้ ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อการเรียนการสอนได้ชัดมากยิ่งขึ้น

“วันนี้หลักสูตรการศึกษาระดับประเทศของแคนาดากำลังจะเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ AIS เราเชื่อว่าผู้สนใจ เข้ามาเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาของสถาบันชั้นนำของแคนาดาไปต่อยอดในวิชาชีพการทำงาน และยังเสริม ทักษะใหม่ๆ เรียนรู้ ต่อยอด และพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้รับใบปริญญาจากสถาบัน และสามารถนับเป็นหน่วยกิต เพื่อนำไปเรียนต่อที่สถาบันนั้นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง” ซันจีฟ กล่าว

ขณะที่ เดนิส แอมโยท ประธาน CICan ภูมิทัศน์การศึกษา ระดับอุดมศึกษาของทางแคนาดามีทั้ง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ทั้งยังเป็นสมาชิก CICan ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับทักษะ และความรู้ที่จำเป็น และทันสมัยเพื่อความสำเร็จในอาชีพ และต่อยอดการใช้ชีวิตได้

ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี ที่นำเอาศักยภาพด้านแพลตฟอร์มด้านการเรียนรู้ มาผนวกเข้ากับความแข็งแกร่ง ด้านองค์ความรู้ของ CICan ซึ่งเป็นบันไดขั้นสำคัญที่จะส่งมอบโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนไทย

‘ประธาน CICan’ ยังเล่าอีกด้วยว่า ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก CICan มีหลักสูตรเตรียมให้ผู้ต้องการ มากกว่า 10,000 โปรแกรม ครอบคลุมตั้งแต่คอร์สว่าด้วยการพัฒนาคน ต่อยอดทางธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคม ด้านความยั่งยืน รวมถึงคอร์สอื่นๆ ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเข้ากับบริบทในสังคมอยู่เสมอ

“หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ เหมาะสำหรับคนทั่วไป ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนวันทำงาน เพราะรูปแบบ การเรียนการสอน เราเปิดให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนช่วงเวลาไหนก็ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ทั้งยังสามารถเลือกรายวิชาที่ตนเองถนัดและมีความสนใจได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งขีดความสามารถที่เขายังไม่มี และตอกย้ำความสามารถที่เขามีอยู่ รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้อีกด้วย” เดนิส ปิดท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาและฝึกฝนทักษะใหม่ๆ เพื่อก้าวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสังคม และโลกได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/ 

The post AIS Academy ต่อยอดภารกิจ ‘คิดเผื่อ’ ดึงหลักสูตรระดับโลก จากแคนาดา เสริมทักษะเพื่อคนไทย appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.