นักศึกษาและคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกิจกรรม “91 พรรษา ปลูกป่า 910 ต้น เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมี พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายวรฉัตร เสนีวงศ์ ประธานคณะนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์, เครือข่ายจิตอาสาเสื้อดำธรรมดี, ภาครัฐ, ภาคเอกชน, นักเรียน, นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 910 ต้น รวมพลังจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำความดี กิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ การสืบสานการรักษ์ป่า และรักษาต้นน้ำ ณ พื้นที่ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสานต่อกิจกรรม ที่ทำเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ เมื่อ […]

The post 91 พรรษา ปลูกป่า 910 ต้น เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.