เราแกล้งกันบนพื้นฐานของความรักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจาก พร้อมกับยอมรับว่าชีวิตอยู่ยากมากจะนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »