ความหวังดีของเรามันไม่มีความหมายวันนี้ ฉันนั้นก็ถูกต้องแล้วค่ะ ตัดเลย แค่นั้นเลย เพราะถ้าเป็นคริส คริสก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »