ตามมาด้วยทีมแพทย์เร่งวินิจฉัยและหาสาเหตุของอาการป่วยของ น้ำตาล ทุกอย่างยังไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใด

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »