บช.น. ประกาศแจ้งปิดการจราจร 40 เส้นทาง เพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธี ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 นี้

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »