เกิดเหตุไฟไหม้อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) เพลิงไหม้นั้นโหมรุนแรงอย่างไม่มีทีท่าจะสงบ ควันที่พวยพุ่งล่องลอยเหนือมหาวิหารที่อายุมากกว่า 850 ปีแห่งนี้ มองเห็นได้จากในระยะไกล ยอดแหลมบริเวณหลังคาถูกเพลิงไหม้จนพังถล่มลงมา

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »