พี่คลอดมาเขายังไม่รู้เลย คือตอนนั้นเขาเมา แล้วพี่ขอบัตรประชาชนไปไม่รู้กี่รอบ เพราะลูกต้องกรอกชื่อ โทร.ไปจนเราเอือมระอาไม่มาสักที

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »