เข้าสู่วันที่ 21 ของกลุ่ม We Walk เดินมิตรภาพ จากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น ตลอดทั้งวันมีเครือข่ายประชาชนกลุ่มอื่นมาร่วมเดินด้วย

กลุ่ม we walk เดินมิตรภาพ ออกเดินจากอำเภอสีดา ถึงอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร วันนี้มีเครือข่าย พี-มูพ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนมาร่วมเดินด้วย ช่วงเข้าสู่อำเภอพล มีเจ้าหน้าที่มาแสดงตน พร้อมดูแลการเดินของกลุ่มตามคำสั่งศาลปกครอง สำหรับในวันพรุ่งนี้ กลุ่ม we walk เดินมิตรภาพ จะพักการเดินหนึ่งวัน แต่จะมีการจัดกิจกรรมงานคาราวานวัฒนธรรมสัญจรสัปดาห์ที่ 3 ว่าด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนชน ตลอดทั้งวันที่วัดโพธิ์ชัย อำเภอบ้านไผ่ 

เครือข่าย People Go Network บอกว่ากิจกรรมการเดินเพื่อเชื่อมประชาชนที่มีความคิดเห็นต่าง หาเพื่อนร่วมประสบการณ์ ร่วมกันสะท้อนปัญหา แสดงความเห็น สร้างความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง เป็นการเดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต ยืนยันในสิทธิของประชาชนในทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญ 

สำหรับการเดินมิตรภาพนี้ เป็นการเดินร่วมกันจากเครือข่ายประชาชน 4 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ, เครือข่ายเกษตรทางเลือก เพื่อความมั่นคงทางอาหาร, เครือข่ายทรัพยากรสิทธิชุมชน, เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายที่ติดตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 

กลุ่ม We Walk เดินมิตรภาพ ออกเดินมาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมีกำหนดเดินถึงจังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.