สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.ก.ส. ย้ำแนวคิดการตลาดนำการผลิต ทำข้อตกลงซื้อขายมันสำปะหลังแปรรูป ให้สหรณ์เครือข่ายโคนม กว่า17,040 ตัน รวมมูลค่ากว่า 136.795 ล้านบาท
Source: Posttoday-Breaking News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.