นายกฯแนะวิกฤตฝุ่นคือโอกาสรวมพลังสังคมไทยลุกขึ้นรับมือ

นายกฯกำชับมท.และทส.เป็นแกนกลางขจัดฝุ่นขอบคุณทุกส่วนสนองนโยบายแก้ปัญหาแนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสรวมพลังรับมือ
Source: Posttoday-Breaking News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »