ขับไปเที่ยวไป ในโอกินาวา (10)

อาหารเที่ยงและสายลมอ่อนๆ ในยามบ่าย ทำให้พวกเราเริ่มตกอยู่ในสภาวะ หนังท้องตึงหนังตาหย่อน
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »