เชิดพงษ์ สนกนก ประสบการณ์ไม่หยุดแค่ในครัว

ทำอาหารได้แทบทุกสัญชาติทั่วโลก ตั้งแต่อาหารฝั่งยุโรป อาหารฝรั่งเศส อิตาเลียน กรีก ตุรกี เชี่ยวชาญงานปรุงไปจนฝั่ง
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »