ดอยแม่อูคอ 1 เดือนแสนสั้น แต่สุขนั้นยาวนาน

ในหนึ่งปีจะมีเพียง 1 เดือนที่ทุ่งดอกบัวตองเบ่งบานทั้งภูเขาที่ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »