ขับไปเที่ยวไป ในโอกินาวา (7)

บริเวณรอบเกาะหลักโอกินาวายังมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากมาย บ้างก็เป็นหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องการดำน้ำและดูวาฬหลังค่อม
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »