ออลนิปปอนแอร์เวย์สเพิ่มช่องทางเพย์พัล

ออลนิปปอนแอร์เวย์ส (ANA) สายการบินของประเทศญี่ปุ่น เพิ่มบริการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบเพย์พัล (PayPal) ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »