ห้องอาหารโซเฟีย อร่อยมากว่า 3 ทศวรรษ

บนถนนรามคำแหงถ้าเอ่ยชื่อร้านอาหารฮาลาล 100% ที่ให้บริการทั้งอาหารไทยและมุสลิมอร่อยขึ้นชื่อมาร่วม 30 ปี
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »