ท้ายห้วยกุ้งเผา อร่อยย่อมเยาสวนกระแสเศรษฐกิจ

ยุคข้าวยากหมากแพง แต่มีร้านอาหาร “ท้ายห้วยกุ้งเผา” ตั้งอยู่เลขที่ 3/6 หมู่ 6 บ้านตาแก ต.เฉนียงอ.เมือง จ.สุรินทร์ ขายกุ้งสด กุ้งเผา
Source: Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »