ไม่เพียงแต่กรุงเทพเท่านั้นที่เผชิญกับปัญหารถติด แต่หลายประเทศใหญ่ๆ ไม่ว่าจะจีน ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกาเองก็เบื่อกับปัญหานี้เหมือนกัน

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »