เรียกว่าเจ็บระนาวสำหรับการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมการค้นหาครั้งล่าสุดของ Google ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเปิดเว็บไซต์ของสื่อดังอย่าง Daily Mail

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »