หลังจาก Google ถูกฟ้องในยุโรป เรื่องของการผูกขาดการค้าในมือถือ Android ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงให้สามารถผ่านข้อบังคับได้

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »