เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีการอัปเดตแอป Google Play Store และมีคนไปเจอกับโค้ดแปลก ๆ เกี่ยวกับ Google System Update ซึ่งคาดว่าจะนำระบบการอัปเดต Android OS มาอยู่บน Play Store แทน

Swimsuit Clearance, price low to $9.9 + free shipping!
News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »