หลังจากที่ผ่าน ๆ มา Google ได้ทยอยปรับเปลี่ยนหน้าตาของแต่ละแอปพลิเคชั่นให้ดูสบายตาขึ้นและเรียกได้ว่าเป็น Material Design

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate This Page »