ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี นับเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่ง โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN : UNITED NATIONS) ได้กำหนด ให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวันล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน พร้อมกับเลือกให้ปี 2551 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย ปัจจุบันมีประเทศทั่วโลกที่เห็นความสำคัญของการล้างมือและได้เข้าร่วมเป็นภาคีกว่า 83 ประเทศ ด้วยจุดมุ่งหมายหลัก คือ การสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศภาคีด้วยเช่นกัน สำหรับความร่วมมือของภาคเอกชน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคมากว่าครึ่งศตวรรษ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ล้างมือ KIREIKIREI (คิเรอิคิเรอิ) สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกและจัดงานยุวฑูตแคมป์มือสะอาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ไลอ้อน […]

The post “ไลอ้อน” ชวนคนไทยล้างมืออย่างถูกวิธีป้องกันการติดเชื้อโรค ร่วมสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาด ใน “วันล้างมือโลก” appeared first on ThaiPR.NET.


Source: ThaiPR

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.