‘ไพบูลย์’ อัด ‘สมชัย’ ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ ยันกมธ.แก้รธน.ยึดรธน.-ข้อบังคับ เชื่อไม่มีประเด็นนำไปสู่การร้องศาล

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่….) พ.ศ…. แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา กล่าวว่ายืนยันเดินหน้าพิจารณารัฐธรรมนนูญแก้ไขเนื้อหาตามที่มีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติ โดยไม่กังวลต่อความเห็นของ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ระบุว่าการทำหน้าที่ของกมธ.ฯ ขัดต่อหลักนิติบัญญัติ หากแก้ไขเนื้อหา โดยนำบทบัญญัติที่รัฐสภาตีตกในชั้นรับหลักการ กลับมาพิจารณา ทั้งนี้ยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกมธ.ฯ ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 157 ว่าด้วยการประชุมร่วมรัฐสภาที่ต้องยึดข้อบังคับการประชุม ประกอบกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124วรรคท้าย กำหนดให้กมธ. พิจารณาคำแปรญัตติ ที่สามารถเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ซึ่งหลักการของเนื้อหา คือ การปรับจำนวน ส.ส.​ให้มี 500 คน แบ่งเป็นส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และให้มีบัตรเลือกตั้ง2 ใบ ดังนั้นการทำงานของกมธ.ฯ ต้องพิจารณาบนเงื่อนไขนี้ และเขียนรัฐธรรมนูญให้ไม่มีปัญหา

“คุณสมชัยแสดงความเห็นด้วยความไม่รู้จริง ไม่เคยทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นเพียงอดีตผู้สมัครส.ส. เท่านั้น จึงไม่เข้าใจในกระบวนการที่กมธ.ฯดำเนินการ อีกทั้งกรณีที่แปลความว่า ห้ามนำข้อความที่รัฐสภาตีตกไปแล้ว กลับมาพิจารณาอีก ข้อเท็จจริงไม่มีข้อบังคับใดกำหนดห้ามไว้ ดังนั้นการเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกที่ขอแก้ไข ซึ่งอาจนำเนื้อความที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันมา ถือเป็นสิทธิที่ทำได้ตามข้อบังคับข้อที่ 124 ขณะเดียวกันที่อ้างว่าข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 41 ห้ามนำญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาอีกในสมัยประชุม เทียบเคียงนั้นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกัน เพราะการเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา เป็นไปตามข้อบังคับที่ 124 จึงขอยืนยันว่ากมธ.ฯ จะเดินหน้าทำงานตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนด โดยการประชุมครั้งถัดไป จะเข้าสู่การพิจารณารายมาตรา ” นายไพบูลย์ กล่าว

เมื่อถามว่านายสมชัย ชี้ช่องให้พรรคการเมืองฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่ากมธ.ฯทำผิดหลักนิติบัญญัติ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ กำหนดช่องทางที่ให้สมาชิกรัฐสภายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีที่เข้าข่ายมาตรา 256 (8) เท่านั้น แต่เรื่องระบบเลือกตั้งไม่เกี่ยว ทั้งนี้ตนมองว่าสิ่งที่กมธ.ฯดำเนินการนั้น ยึดตามหลักการนิติบัญญัติ เพราะทำงานภายใต้ข้อบังคับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อว่าไม่มีประเด็นใดที่นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต

The post ‘ไพบูลย์’ อัด ‘สมชัย’ ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ ยันกมธ.แก้รธน.ยึดรธน.-ข้อบังคับ เชื่อไม่มีประเด็นนำไปสู่การร้องศาล appeared first on มติชนออนไลน์.


Source: Matichon

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.